Med hjälp av bokstäverna c, l kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cl (9)