Med hjälp av bokstäverna e, f, f, e, k, t, i, v, i, s, e, r, i, n, g, s, k, r, a, v kan följande ord bildas:

20 - Ord bestående av bokstäver  (1)

effektiviseringskrav (31)

18 - Ord bestående av bokstäver  (1)

effektiviseringars (26)

17 - Ord bestående av bokstäver  (1)

effektiviseringar (25)

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

effektiviserings (24)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

effektivisering (23)

14 - Ord bestående av bokstäver  (2)

effektiviserar (21)effektiviseras (21)

13 - Ord bestående av bokstäver  (2)

effektivisera (20)serveringsfat (18)

12 - Ord bestående av bokstäver  (2)

fiskeriernas (15)kraftverkens (18)

11 - Ord bestående av bokstäver  (28)

aktiverings (15)angiveriers (14)angiveriets (14)arkiverings (15)avskriftens (16)avskrifters (16)effekternas (16)effektivare (18)fiskerierna (14)frekvensers (16)frekventare (16)frekventera (16)fresterskan (14)ineffektiva (18)ineffektive (18)inskrifters (14)inskrivares (14)kastrerings (13)kraftverken (17)kritikernas (13)rekvisitans (14)renskrivits (14)reservatens (13)sergeanters (12)skafferiers (16)skrifternas (14)tresiffriga (16)verifierats (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (79)

aktivering (14)angiverier (13)angiveriet (13)arkivering (14)asterisken (11)asterisker (11)avgiftsfri (17)aviserings (13)avskriften (15)avskrifter (15)avskrivits (15)effekterna (15)energirika (12)energirikt (12)enerverats (12)fiskeriers (13)fiskeriets (13)frankrikes (14)fraserings (13)frekvenser (15)frenetiska (13)freskernas (13)frestarens (12)fresterska (13)fristernas (12)genererats (11)genetikers (12)gensvarets (13)grafikerns (14)grekiskans (13)grifternas (13)ineffektiv (17)infarkters (13)infekterar (13)infekteras (13)insisterar (10)inskrifter (13)inskrivare (13)inskrivits (13)integreras (11)intressera (10)intrigeras (11)inverteras (12)investerar (12)investeras (12)karterings (12)kastrering (12)katekesens (12)katekesers (12)kinkigaste (13)knivigaste (14)kraftverks (16)kritikerna (12)kritikerns (12)kritiseras (11)kvarterens (13)referatens (12)regisserat (11)registrens (11)rekvisitan (13)rekvisitas (13)renskrivas (13)renskrivit (13)reservaten (12)resignerat (11)segerkrans (12)sergeanter (11)skafferier (15)skrifterna (13)skrivarens (13)tresiffrig (15)vegetarisk (14)verifieras (14)verifierat (14)vernissage (13)veteraners (12)visiternas (12)vresigaste (13)vristernas (12)

9 - Ord bestående av bokstäver  (163)

affektens (14)affekters (14)aktrisens (10)aktrisers (10)angiveris (12)arrestens (9)asketiske (11)avgiftens (14)avgifters (14)avisering (12)avsiktens (12)avsikters (12)avskrifts (14)avskriven (14)avskriver (14)avskrivet (14)avskrivit (14)avstegens (12)effektens (14)effekters (14)effektiva (16)energirik (11)energiska (11)energiske (11)energiskt (11)enerveras (11)enerverat (11)envisaste (11)etikernas (10)feriernas (11)festernas (11)fingerats (12)fiskarens (12)fiskerier (12)fiskeriet (12)frankrike (13)frasering (12)frekventa (14)frenetisk (12)freskerna (12)frestaren (11)frestares (11)frieriets (11)frigivits (14)frigivnas (14)frigivnes (14)friserats (11)frisernas (11)friskaste (12)fristerna (11)genererat (10)genetiker (11)genetiska (11)gensvaret (12)gesternas (10)gestikens (11)giraffens (14)giraffers (14)gitarrens (10)grafikens (13)grafikern (13)grafikers (13)grafitens (12)grekernas (11)grekiskan (12)grifterna (12)infarkter (12)infarters (11)infektera (12)ingresser (10)initierar (9)initieras (9)insekters (10)insikters (10)insistera (9)inskiftar (12)inskiftas (12)inskrivar (12)inskrivas (12)inskriver (12)inskrivet (12)inskrivit (12)integrera (10)intrigera (10)intrigers (10)inverkats (12)inversers (11)invertera (11)investera (11)irakierns (10)ivrigaste (12)kartering (11)kartesisk (11)kaserners (10)katekesen (11)katekeser (11)kinesiska (11)kinesiskt (11)kinetiska (11)kinkigare (12)kinkigast (12)knivigare (13)knivigast (13)kraftverk (15)kretiners (10)krigarens (11)krisernas (10)kritikens (11)kritikern (11)kritikers (11)kritisera (10)kvarteren (12)referaten (11)regenters (10)regissera (10)registren (10)rekvisita (12)renskrevs (12)renskriva (12)renskrivs (12)reservens (11)resignera (10)resternas (9)restresan (9)reversens (11)riktigare (11)risigaste (10)riskerats (10)riskernas (10)rivierans (11)segrarens (10)sekternas (10)sekvenser (12)seriernas (9)serverats (11)signerats (10)skingrats (11)skrankets (11)skriftens (12)skrifters (12)skrivaren (12)skrivares (12)straffens (13)sviternas (11)tariffens (13)tariffers (13)terrassen (9)trafikens (12)tragikens (11)transfers (11)trevarens (11)verifiera (13)versernas (11)veteraner (11)vikariens (12)vikariers (12)vikingars (13)vikternas (12)viktigare (13)visiterna (11)vresigare (12)vresigast (12)vristerna (11)

8 - Ord bestående av bokstäver  (279)

affekten (13)affekter (13)agenters (9)aktrisen (9)aktriser (9)angiveri (11)angivits (11)ansiktes (9)argsinte (9)arkivens (11)arkivets (11)arresten (8)arvinges (11)asketens (9)asketers (9)asketisk (10)asterisk (9)avgiften (13)avgifter (13)avsikten (11)avsikter (11)avskrevs (13)avskrift (13)avskrivs (13)avstegen (11)effekten (13)effekter (13)effektiv (15)ekfatens (11)energisk (10)enervera (10)enstavig (11)envisare (10)envisast (10)envisats (10)erinrats (8)eritreas (8)estniska (9)estniske (9)eteriska (9)etikerna (9)etikerns (9)fakirens (11)fakirers (11)fasterns (10)fegisars (11)fegisens (11)ferierna (10)fernissa (10)festerna (10)finesser (10)fingerar (11)fingeras (11)fingerat (11)fingrars (11)fingrets (11)firarens (10)fiskaren (11)fiskares (11)fraktens (11)frakters (11)frekvens (13)frekvent (13)freskens (11)freskers (11)frestare (10)friarens (10)frieriet (10)frigiven (13)frigivet (13)frigivit (13)frigivna (13)frigivne (13)friseras (10)friserat (10)friserna (10)friskare (11)friskast (11)friskats (11)fristens (10)fristers (10)friteras (10)generats (9)generera (9)genetisk (10)gesterna (9)gestiken (10)ginsters (9)giraffen (13)giraffer (13)gitarren (9)givarens (11)givetvis (13)gnistrar (9)grafiken (12)grafiker (12)grafiskt (12)grafiten (11)gravsten (11)grekerna (10)grekiska (11)grekiske (11)grekiskt (11)griftens (11)grifters (11)infarkts (11)infarter (10)infriats (10)initiera (8)inriktar (9)inriktas (9)inristar (8)inristas (8)insatser (8)insekter (9)insikter (9)inskifta (11)inskrevs (11)inskrift (11)inskriva (11)inskrivs (11)intresse (8)intriger (9)invektiv (13)inverkar (11)inverkas (11)inverkat (11)inverser (10)inviters (10)irakiern (9)irakiers (9)irakiske (10)irakiskt (10)iraniers (8)ivrarens (10)ivrigare (11)ivrigast (11)kaserner (9)kerstins (9)kikarens (10)kinesers (9)kinesisk (10)kinetisk (10)knarkets (10)knarrets (9)knastrig (10)knektars (10)krafsets (11)kraftens (11)krafters (11)kraftige (12)kraniers (9)kraniets (9)kraterns (9)kretiner (9)kretsars (9)kretsens (9)krigaren (10)krigares (10)krigiska (11)krigiskt (11)kriserna (9)kristers (9)kristian (9)kristnas (9)kristnes (9)kritiken (10)kritiker (10)kritiska (10)kvarkens (12)kvartens (11)kvarters (11)kvastens (11)kvinters (11)kvistars (11)kvistens (11)kvistiga (12)negerats (9)nigerias (9)raketens (9)raketers (9)raviners (10)referens (10)regenter (9)regerats (9)register (9)renskrev (11)renskriv (11)reservat (10)reserven (10)resterna (8)restresa (8)reversen (10)ringaste (9)risigare (9)risigast (9)riskerat (9)riskerna (9)riternas (8)rivieran (10)safirens (10)safirers (10)satirens (8)satirers (8)satirisk (9)sefirens (10)sefirets (10)segraren (9)segrares (9)sekterna (9)serafens (10)serafers (10)sergeant (9)serierna (8)serveras (10)serverat (10)siffrans (12)signerar (9)signeras (9)signerat (9)siktenas (9)siratens (8)siraters (8)sireners (8)skafferi (13)skaftens (11)skarvens (11)skiftens (11)skiktens (10)skingrar (10)skingras (10)skingrat (10)skranket (10)skrevans (11)skrevets (11)skriften (11)skrifter (11)skrinets (9)skrivare (11)skriveri (11)skrivits (11)snaskigt (10)straffen (12)svenskar (11)sveriges (11)svingats (11)sviterna (10)tariffen (12)tariffer (12)tekniker (10)tekniska (10)teresias (8)tesernas (8)trafiken (11)tragiken (10)transfer (10)treeniga (9)trevaren (10)trevares (10)vantrivs (12)varefter (12)veganers (11)verserna (10)veterans (10)vikarien (11)vikarier (11)vikaries (11)vikingar (12)vikterna (11)vinsters (10)vintrars (10)virrigas (11)virriges (11)visitens (10)visiters (10)vresigas (11)vresiges (11)vristens (10)vristers (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (430)

affekts (12)agenter (8)akterns (8)aktiens (8)aktiers (8)aktives (10)angiver (10)angivet (10)angivit (10)ansikte (8)ansikts (8)argsint (8)arierns (7)arkiven (10)arkivet (10)arktisk (9)arsenik (8)arvinge (10)asketen (8)asketer (8)asterns (7)avgifts (12)avgiven (12)avgivet (12)avgivit (12)avreser (9)avreste (9)avsikts (10)avskrev (12)avstegs (10)avviker (12)avvikit (12)egenart (8)ekfaten (10)envisas (9)envises (9)erfaren (9)erfaret (9)erfarit (9)erfarne (9)erinras (7)erinrat (7)eritrea (7)esterna (7)estnisk (8)etagens (8)etagers (8)eterisk (8)etikens (8)etikern (8)etikers (8)etniska (8)fakiren (10)fakirer (10)faktisk (11)fartens (9)farters (9)fastern (9)fasters (9)feernas (9)fegaste (10)fegisar (10)fegisen (10)feriens (9)feriers (9)festens (9)festers (9)fiktiva (12)finaste (9)fingera (10)fingers (10)fingrar (10)fingrat (10)fingret (10)finkars (10)finters (9)firaren (9)firares (9)fiskare (10)fiskars (10)fiskats (10)fiskens (10)fiskeri (10)fiskets (10)fnissar (9)fnissat (9)fnisset (9)frakten (10)frakter (10)franske (10)franskt (10)frasens (9)frasers (9)frenesi (9)fresken (10)fresker (10)frestar (9)frestas (9)friaren (9)friares (9)frieris (9)frigavs (12)frisens (9)frisera (9)frisers (9)friskar (10)friskas (10)friskat (10)friskes (10)fristen (9)frister (9)fritera (9)garnets (8)gaskens (9)gastens (8)generar (8)generas (8)generat (8)genetik (9)genever (10)geniers (8)geniets (8)genitiv (10)genrers (8)gensvar (10)gestens (8)gesters (8)giftens (10)giktens (9)ginster (8)giraffs (12)girerat (8)givaren (10)givares (10)gnistra (8)grafens (10)grafers (10)grafisk (11)gravens (10)grekens (9)grekers (9)grekisk (10)grenars (8)grevars (10)grevens (10)griften (10)grifter (10)grinats (8)grinets (8)grisars (8)grisens (8)inaktiv (10)infarkt (10)infriar (9)infrias (9)infriat (9)ingifta (10)ingivit (10)ingress (8)ingvars (10)inrikes (8)inrikta (8)inrista (7)insekts (8)insikts (8)inskrev (10)intager (8)intages (8)inverka (10)invigas (10)inviger (10)inviges (10)invigts (10)inviter (9)irakier (8)irakisk (9)iranier (7)iranske (8)iranskt (8)ivraren (9)ivrares (9)ivrigas (10)ivriges (10)kaffets (12)kanters (8)karskes (9)kastens (8)kasters (8)katekes (9)kerstin (8)kikaren (9)kikares (9)kineser (8)kinkiga (10)kinkigt (10)kistans (8)knakets (9)knarket (9)knarret (8)knasigt (9)knaster (8)knektar (9)knivars (10)kniviga (11)knivigt (11)krafset (10)kraften (10)krafter (10)kraftig (11)kragens (9)kranier (8)kraniet (8)krassen (8)kratern (8)kravens (10)kravets (10)kreativ (10)kretsar (8)kretsen (8)krigare (9)krigats (9)krigens (9)krigets (9)krigisk (10)krisens (8)krisers (8)kristen (8)krister (8)kristna (8)kristne (8)kritans (8)kritisk (9)kvarken (11)kvarten (10)kvarter (10)kvasten (10)kvigans (11)kvinter (10)kvistar (10)kvistas (10)kvisten (10)kvistig (11)negativ (10)negerar (8)negeras (8)negerat (8)negrers (8)nervers (9)nigeria (8)nitiska (8)raketen (8)raketer (8)raskets (8)rasters (7)raviner (9)referat (9)regents (8)regeras (8)regerat (8)regnets (8)renaste (7)rensats (7)restens (7)resters (7)rikaste (8)rikenas (8)riktiga (9)ringare (8)ringars (8)ringast (8)riskens (8)riskera (8)riskers (8)riterna (7)safiren (9)safirer (9)saftens (9)safters (9)satiren (7)satirer (7)sefiren (9)sefiret (9)segaste (8)segerns (8)segrare (8)segrars (8)sektens (8)sekters (8)sekvens (10)senaste (7)serafen (9)serafer (9)seriens (7)seriers (7)servars (9)servens (9)servera (9)siarens (7)siffran (11)signats (8)signera (8)siktena (8)siktens (8)sinkats (8)siraten (7)sirater (7)sirener (7)siverts (9)skaften (10)skarven (10)skenets (8)skiftar (10)skiftas (10)skiften (10)skiftes (10)skikten (9)skingra (9)skitars (8)skitens (8)skitiga (9)skivans (10)skrevan (10)skrevet (10)skriats (8)skrifts (10)skriker (9)skrinet (8)skrivar (10)skrivas (10)skriven (10)skriver (10)skrives (10)skrivet (10)skrivit (10)skrivna (10)snaskig (9)stakens (8)starens (7)stavens (9)stefans (9)stegens (8)stegrar (8)stegras (8)stegvis (10)stekars (8)stekens (8)stenars (7)steniga (8)stigars (8)stigens (8)stinker (8)stirras (7)svantes (9)svarens (9)svarets (9)svartes (9)svekens (10)svekets (10)svenska (10)svenske (10)svenskt (10)sverige (10)sverres (9)svetsar (9)sviktar (10)svinets (9)svingar (10)svingas (10)svingat (10)svitens (9)sviters (9)teernas (7)teknisk (9)teresia (7)terrass (7)teserna (7)tigerns (8)tigrars (8)tragiks (9)tragisk (9)travens (9)treenig (8)trevare (9)tvingar (10)tvingas (10)vaktens (10)vakters (10)vargens (10)varvens (11)varvets (11)veganer (10)vekaste (10)verkats (10)verkens (10)verkets (10)verners (9)versens (9)versers (9)veteran (9)vikarie (10)vikings (11)viktens (10)vikters (10)viktiga (11)vingars (10)vinkars (10)vinkats (10)vinster (9)vinters (9)vintrar (9)vintras (9)virkats (10)virkets (10)virriga (10)virrige (10)virrigt (10)visaste (9)visiten (9)visiter (9)viskats (10)vissnar (9)vissnat (9)vitsiga (10)vrakens (10)vrakets (10)vresiga (10)vresige (10)vresigt (10)vristen (9)vrister (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (557)

affekt (11)affint (10)agents (7)agnets (7)aktens (7)aktern (7)akters (7)aktien (7)aktier (7)akties (7)aktive (9)aktris (7)anskri (7)ariern (6)ariskt (7)arkens (7)arkets (7)arrest (6)artens (6)arters (6)artige (7)arvens (8)arvets (8)asiens (6)askens (7)askets (7)astern (6)avgift (11)aviers (8)avrese (8)avrest (8)avsikt (9)avsteg (9)avveks (11)effekt (11)einars (6)ekfats (9)enares (6)energi (7)envisa (8)envise (8)envist (8)erikas (7)erinra (6)ernsts (6)estens (6)esters (6)etagen (7)etager (7)eterns (6)etiken (7)etiker (7)etiska (7)etnisk (7)everts (8)fagert (9)farten (8)farter (8)fasens (8)fasers (8)faster (8)fatens (8)feerna (8)fegare (9)fegast (9)ferien (8)ferier (8)festar (8)festas (8)festen (8)fester (8)fetare (8)fiktiv (11)finare (8)finast (8)finess (8)finger (9)fingra (9)finita (8)finkar (9)finkat (9)finska (9)finske (9)finskt (9)finter (8)firare (8)firats (8)fiskar (9)fiskas (9)fiskat (9)fisken (9)fisket (9)fnissa (8)frakts (9)frankt (9)fransk (9)frasen (8)fraser (8)fresta (8)friare (8)friats (8)frieri (8)frigav (11)friger (9)friges (9)frisen (8)friser (8)friska (9)friske (9)friskt (9)garnet (7)gasens (7)gasers (7)gasken (8)gasten (7)genast (7)genera (7)geners (7)genier (7)geniet (7)genrer (7)genres (7)gesten (7)gester (7)gestik (8)getens (7)giftas (9)giften (9)gifter (9)giftes (9)gikten (8)giraff (11)girars (7)girens (7)girera (7)gissar (7)gissat (7)gitarr (7)givakt (10)givare (9)givits (9)gnista (7)grafen (9)grafer (9)grafik (10)grafit (9)granit (7)gratis (7)graven (9)greken (8)greker (8)grenar (7)grenat (7)gretas (7)grevar (9)greven (9)greves (9)grifts (9)grinar (7)grinas (7)grinat (7)grinet (7)grisar (7)grisen (7)ikraft (9)ikring (8)infart (8)infria (8)ingavs (9)ingers (7)ingift (9)ingvar (9)inkast (7)inrars (6)inresa (6)inrese (6)insats (6)insekt (7)insikt (7)insteg (7)intags (7)intiga (7)intrig (7)invers (8)inviga (9)invigs (9)invigt (9)iransk (7)irenes (6)iriska (7)iriskt (7)irrats (6)iverns (8)ivrare (8)ivrats (8)ivriga (9)ivrige (9)ivrigt (9)kaffes (11)kaffet (11)kanske (8)kanter (7)kantig (8)karens (7)karets (7)karins (7)karske (8)karskt (8)kasern (7)kassen (7)kasten (7)kaster (7)katrin (7)kikare (8)kiknar (8)kiknat (8)kinkig (9)kisats (7)kissar (7)kissat (7)kisset (7)kistan (7)kistas (7)kivats (9)kivets (9)knaket (8)knarks (8)knasig (8)knekts (8)knivar (9)knivig (10)kragen (8)krages (8)kranie (7)krankt (8)krasse (7)krasst (7)krater (7)kraven (9)kravet (9)kretin (7)kretsa (7)krigar (8)krigas (8)krigat (8)krigen (8)kriget (8)krisen (7)kriser (7)kristi (7)kritan (7)kritas (7)kritik (8)kvarts (9)kvigan (10)kvista (9)kvists (9)naives (8)negera (7)negers (7)negrer (7)nekats (7)nektar (7)nerver (8)nigers (7)nitars (6)nitisk (7)rasens (6)raseri (6)rasers (6)raskes (7)rasket (7)raster (6)regent (7)regera (7)regnar (7)regnat (7)regnet (7)renare (6)renars (6)renast (6)renats (6)rensar (6)rensas (6)rensat (6)rentav (8)resans (6)reserv (8)resets (6)resten (6)rester (6)restes (6)retina (6)revans (8)revers (8)rikare (7)rikast (7)rikena (7)rikens (7)rikets (7)riktar (7)riktas (7)riktig (8)ringar (7)ringas (7)ringer (7)ringes (7)ringts (7)risens (6)risets (6)risiga (7)risigt (7)risken (7)risker (7)ristar (6)ristas (6)rister (6)ristes (6)ritens (6)riters (6)rivits (8)safirs (8)saften (8)safter (8)saftig (9)sakens (7)sakers (7)sankte (7)satirs (6)satsen (6)satser (6)savens (8)segare (7)segast (7)segern (7)segnar (7)segnat (7)segrar (7)segrat (7)sekret (7)sekten (7)sekter (7)senare (6)senast (6)seniga (7)senigt (7)serien (6)serier (6)series (6)servar (8)servat (8)serven (8)siaren (6)siares (6)sierra (6)siffer (10)siffra (10)signar (7)signas (7)signat (7)signes (7)sikars (7)sikens (7)siktar (7)siktas (7)sikten (7)siktes (7)sinkar (7)sinkas (7)sinkat (7)sirens (6)sirets (6)sitsar (6)sitsen (6)sivert (8)skarvs (9)skaver (9)skenet (7)skifta (9)skifte (9)skiner (7)skinka (8)skitar (7)skitas (7)skiten (7)skiter (7)skitig (8)skivan (9)skrank (8)skreks (8)skreva (9)skrevs (9)skriar (7)skrias (7)skriat (7)skrift (9)skrika (8)skrins (7)skriva (9)skrivs (9)sniket (7)staken (7)stakes (7)staren (6)stares (6)starke (7)staven (8)stefan (8)stegar (7)stegas (7)stegen (7)stegra (7)stekar (7)stekas (7)steken (7)steker (7)stenar (6)stenas (6)stenig (7)stigar (7)stigen (7)stiger (7)stigna (7)stinas (6)stinga (7)stings (7)stinka (7)stirra (6)straff (10)svages (9)svante (8)svaren (8)svaret (8)svarte (8)svears (8)sveken (9)sveket (9)svensk (9)sverre (8)svetsa (8)sviken (9)sviker (9)sviket (9)svikit (9)svikna (9)svikta (9)svinet (8)svinga (9)sviten (8)sviter (8)takens (7)tankes (7)tariff (10)taskig (8)teerna (6)tegars (7)tegens (7)teknik (8)tenars (6)tesens (6)tesers (6)tigern (7)tigers (7)tigrar (7)tikars (7)tikens (7)trafik (9)tragik (8)trasig (7)traven (8)treans (6)trevar (8)trevas (8)trivas (8)tvangs (9)tvekan (9)tvekar (9)tvinar (8)tvinas (8)tvinga (9)vakten (9)vakter (9)vantes (8)varets (8)vargen (9)varken (9)varsin (8)varven (10)varvet (10)vasens (8)vasers (8)vassen (8)vasset (8)vegans (9)vekare (9)vekars (9)vekast (9)vekens (9)veknar (9)veknat (9)verkan (9)verkar (9)verkas (9)verkat (9)verken (9)verket (9)verner (8)versen (8)verser (8)vevats (10)vevens (10)viftar (10)viftas (10)vikars (9)vikens (9)viking (10)vikten (9)vikter (9)viktig (10)viners (8)vinets (8)vingar (9)vinges (9)vinkar (9)vinkas (9)vinkat (9)vinter (8)virats (8)virkar (9)virkas (9)virkat (9)virket (9)virrat (8)virrig (9)visans (8)visare (8)visars (8)visast (8)visats (8)visavi (10)visens (8)visits (8)viskar (9)viskas (9)viskat (9)vissen (8)visset (8)vissna (8)visste (8)vistas (8)vitare (8)vitnar (8)vitsig (9)vivets (10)vraken (9)vraket (9)vresig (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (469)

affin (9)agens (6)agent (6)agnes (6)agnet (6)akten (6)akter (6)aktie (6)aktiv (8)anger (6)anges (6)anser (5)anses (5)antik (6)arens (5)arets (5)arges (6)arier (5)arisk (6)arken (6)arket (6)arkiv (8)arnes (5)arten (5)arter (5)artig (6)arven (7)arvet (7)asens (5)asets (5)asien (5)asken (6)asket (6)aster (5)atens (5)avens (7)avets (7)avger (8)avges (8)avier (7)avigt (8)avins (7)avres (7)avser (7)avses (7)avvek (10)efter (7)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekens (6)ekfat (8)enare (5)enars (5)enats (5)eniga (6)enigt (6)ensak (6)envar (7)envis (7)erans (5)erfar (7)erika (6)eriks (6)ernst (5)essen (5)esset (5)esten (5)ester (5)etage (6)etern (5)etisk (6)etsar (5)etsas (5)evert (7)eviga (8)evige (8)evigt (8)fager (8)fagre (8)fakir (8)farit (7)fasen (7)faser (7)faste (7)faten (7)feers (7)fegis (8)fenas (7)ferie (7)festa (7)fikar (8)fikat (8)finge (8)finit (7)finka (8)finsk (8)fints (7)firar (7)firas (7)firat (7)fiska (8)fiske (8)fniss (7)frakt (8)frank (8)frans (7)fresk (8)friar (7)frias (7)friat (7)frige (8)frisk (8)frist (7)gasen (6)gaser (6)genar (6)genat (6)gener (6)genes (6)genre (6)gerts (6)geten (6)gifta (8)gifte (8)gifts (8)ginst (6)girar (6)girat (6)giren (6)gissa (6)givar (8)givas (8)given (8)giver (8)gives (8)givet (8)givit (8)givna (8)gnist (6)grant (6)gravs (8)gravt (8)grena (6)grens (6)greta (6)greve (8)grift (8)grina (6)ikast (6)ikeas (6)ingas (6)ingav (8)inger (6)inges (6)inget (6)inkas (6)inrar (5)inser (5)inses (5)intag (6)intar (5)intas (5)inter (5)intig (6)invig (8)invit (7)iraks (6)irans (5)irene (5)irisk (6)irras (5)irrat (5)isars (5)isats (5)isens (5)isiga (6)isigt (6)ister (5)ivans (7)ivars (7)ivern (7)ivers (7)ivrar (7)ivras (7)ivrat (7)ivrig (8)kaffe (10)karen (6)karet (6)kargt (7)karin (6)karsk (7)kasse (6)kents (6)kikar (7)kikat (7)kikna (7)kinas (6)kines (6)kisar (6)kisas (6)kisat (6)kissa (6)kista (6)kiste (6)kivar (8)kivas (8)kivat (8)kivet (8)knark (7)knarr (6)knekt (7)knivs (8)krafs (8)kraft (8)krage (7)krake (7)krank (7)krans (6)krass (6)kravs (8)kreti (6)krets (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)krita (6)kvark (9)kvarn (8)kvart (8)kvast (8)kvavt (10)kviga (9)kvint (8)kvist (8)naive (7)naivt (7)naket (6)narvs (7)neger (6)nekar (6)nekas (6)nekat (6)niger (6)nisse (5)nitar (5)nitas (5)raket (6)rankt (6)rasen (5)raser (5)raske (6)raskt (6)ravin (7)reans (5)regna (6)renar (5)renas (5)renat (5)rensa (5)resan (5)resas (5)resen (5)reser (5)reset (5)reste (5)rests (5)retar (5)retas (5)revan (7)revar (7)revat (7)revir (7)rikas (6)riken (6)rikes (6)riket (6)rikta (6)ringa (6)ringe (6)rings (6)ringt (6)risen (5)riset (5)risig (6)risks (6)rista (5)riste (5)rists (5)ritar (5)ritas (5)riten (5)riter (5)rivas (7)riven (7)river (7)rivet (7)rivit (7)rivna (7)safir (7)sagts (6)saken (6)saker (6)sankt (6)satin (5)satir (5)saven (7)sefir (7)seger (6)segna (6)segra (6)sekts (6)senat (5)senig (6)seraf (7)serie (5)serva (7)serve (7)siare (5)siats (5)signa (6)signe (6)sikar (6)siken (6)sikta (6)sikte (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sirar (5)sirat (5)siren (5)siret (5)siris (5)sista (5)siste (5)skaft (8)skans (6)skarv (8)skavt (8)skena (6)skets (6)skeva (8)skevt (8)skift (8)skikt (7)skina (6)skink (7)skira (6)skirt (6)skita (6)skits (6)skiva (8)skrek (7)skrev (8)skria (6)skrik (7)skrin (6)skriv (8)snart (5)stake (6)stank (6)stare (5)stark (6)stega (6)stege (6)steka (6)steks (6)stena (5)stens (5)stiga (6)stigs (6)stina (5)sting (6)svage (8)svagt (8)svans (7)svars (7)svart (7)svarv (9)sveas (7)svens (7)svika (8)tagen (6)tager (6)tages (6)taken (6)tanke (6)teers (5)tegar (6)tegen (6)tenar (5)tesen (5)teser (5)tians (5)tiger (6)tikar (6)tiken (6)tinar (5)tinas (5)trave (7)trean (5)treas (5)treva (7)trivs (7)tvang (8)tveka (8)tvina (7)vagns (8)vaken (8)vaket (8)vante (7)varet (7)vargs (8)varit (7)varse (7)varvs (9)vasen (7)vaser (7)vasst (7)vegan (8)vekar (8)vekas (8)veken (8)vekes (8)vekna (8)verka (8)vevar (9)vevas (9)vevat (9)veven (9)vifta (9)vigas (8)viger (8)vigts (8)vikar (8)viken (8)viker (8)vikit (8)vikta (8)vikts (8)viner (7)vinet (7)vinge (8)vinka (8)vinst (7)virar (7)viras (7)virat (7)virka (8)virke (8)virra (7)visan (7)visar (7)visas (7)visat (7)visen (7)vises (7)visit (7)viska (8)vissa (7)visst (7)vitas (7)vites (7)vitna (7)vivet (9)vraks (8)vrist (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (281)

agen (5)agne (5)agns (5)akts (5)ange (5)anis (4)anse (4)anti (4)aren (4)aret (4)arge (5)argt (5)arks (5)arne (4)arts (4)arve (6)arvs (6)asen (4)aset (4)aten (4)aven (6)avet (6)avge (7)avig (7)avin (6)avis (6)avse (6)egen (5)eget (5)egna (5)ekan (5)ekar (5)ekat (5)eken (5)enar (4)enas (4)enat (4)enea (4)enes (4)enig (5)ense (4)eran (4)eras (4)erik (5)esse (4)eten (4)eter (4)etik (5)etsa (4)evas (6)evig (7)fars (6)fart (6)fast (6)feer (6)fega (7)fege (7)fegt (7)fena (6)fens (6)fest (6)feta (6)fete (6)fika (7)fina (6)fine (6)fink (7)fint (6)fira (6)fisk (7)fras (6)fria (6)frie (6)fris (6)garn (5)gask (6)gast (5)gavs (7)gena (5)geni (5)gens (5)gert (5)gest (5)gift (7)gikt (6)gira (5)giva (7)give (7)graf (7)gran (5)grav (7)grek (6)gren (5)grev (7)grin (5)gris (5)ians (4)igen (5)ikea (5)inga (5)inge (5)inka (5)inre (4)inse (4)inta (4)inte (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isas (4)isat (4)isen (4)isig (5)ivan (6)ivar (6)iver (6)ivra (6)kant (5)karg (6)kars (5)kart (5)kast (5)kent (5)kika (6)kina (5)kisa (5)kiss (5)kist (5)kiva (7)knak (6)kniv (7)krag (6)kran (5)kras (5)krav (7)krig (6)kris (5)krit (5)kvar (7)kvav (9)naiv (6)narr (4)narv (6)neka (5)nere (4)neri (4)nerv (6)nesa (4)niga (5)nita (4)rakt (5)rang (5)rank (5)rart (4)rask (5)rast (4)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)rent (4)resa (4)rese (4)rest (4)reta (4)reva (6)revs (6)rika (5)rike (5)riks (5)rikt (5)ring (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)riva (6)rivs (6)saft (6)sagt (5)saks (5)sank (5)sans (4)sant (4)sats (4)save (6)sega (5)segt (5)sekt (5)sena (4)sene (4)sent (4)siar (4)sias (4)siat (4)siks (5)sikt (5)sina (4)sira (4)siri (4)sist (4)sits (4)sivs (6)skar (5)skat (5)sken (5)sker (5)sket (5)skev (7)skin (5)skir (5)skit (5)skiv (7)skri (5)snar (4)star (4)stav (6)steg (5)stek (5)sten (4)stig (5)svag (7)svan (6)svar (6)svea (6)svek (7)sven (6)svin (6)svit (6)tage (5)tank (5)teer (4)tekn (5)tian (4)tias (4)tiga (5)tina (4)ting (5)tras (4)trav (6)trea (4)vagn (7)vakt (7)vank (7)vant (6)vare (6)varg (7)vari (6)vars (6)vart (6)varv (8)vass (6)veka (7)veke (7)veks (7)vekt (7)verk (7)vers (6)veta (6)vete (6)veva (8)viga (7)vigs (7)vigt (7)vika (7)vikt (7)vina (6)ving (7)vink (7)vins (6)vira (6)visa (6)vise (6)viss (6)vist (6)vita (6)vite (6)vits (6)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (115)

agn (4)aik (4)air (3)akt (4)ank (4)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)art (3)arv (5)ask (4)ave (5)avi (5)avs (5)eka (4)eks (4)ena (3)ene (3)ens (3)era (3)ers (3)ert (3)ess (3)est (3)eva (5)far (5)fas (5)fat (5)feg (6)fen (5)fet (5)fin (5)fri (5)gas (4)gat (4)gav (6)gen (4)ger (4)ges (4)get (4)gin (4)gir (4)giv (6)ian (3)ifk (6)isa (3)kak (5)kan (4)kar (4)kiv (6)neg (4)ner (3)nia (3)nit (3)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ref (5)ren (3)res (3)rev (5)rfv (7)rik (4)ris (3)rit (3)riv (5)sak (4)sas (3)sav (5)seg (4)sen (3)ser (3)ses (3)set (3)sia (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)siv (5)ska (4)ske (4)sri (3)tag (4)tak (4)tar (3)tas (3)teg (4)ten (3)ter (3)tes (3)tia (3)tig (4)tik (4)tkr (4)tre (3)tvi (5)vag (6)vak (6)van (5)var (5)vas (5)vek (6)ven (5)vet (5)vev (7)via (5)vig (6)vik (6)vin (5)vis (5)vit (5)viv (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (29)

ai (2)an (2)ar (2)as (2)av (4)ek (3)en (2)er (2)ev (4)fe (4)fn (4)ge (3)if (4)in (2)is (2)kg (4)kr (3)ni (2)nr (2)sa (2)se (2)si (2)sk (3)st (2)ta (2)te (2)tv (4)ve (4)vi (4)