Med hjälp av bokstäverna i, f, k kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ifk (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

if (4)