Med hjälp av bokstäverna p, m kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

pm (6)