Med hjälp av bokstäverna r, o kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ro (3)