Med hjälp av bokstäverna u, l, f kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ful (8)ulf (8)