Med hjälp av bokstäverna u, n, o kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

uno (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

nu (5)