Med hjälp av bokstäverna u, v kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

uv (7)