Med hjälp av bokstäverna v, i kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vi (4)