Med hjälp av bokstäverna v, y kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vy (10)