Med hjälp av bokstäverna z, e, b, r, o, r, s kan följande ord bildas:

7 - Ord bestående av bokstäver  (1)

zebrors (20)

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

zebror (19)

5 - Ord bestående av bokstäver  (7)

beror (9)boers (9)brors (9)orres (6)reors (6)resor (6)sober (9)

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

bero (8)boer (8)borr (8)brer (7)bror (8)orre (5)reor (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (12)

ber (6)bor (7)bos (7)bre (6)bro (7)ers (3)obs (7)orr (4)res (3)ror (4)ros (4)ser (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

be (5)bo (6)er (2)os (3)ro (3)se (2)so (3)