Med hjälp av bokstäverna z, o, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

zon (13)