Med hjälp av bokstäverna z, o, o kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

zoo (14)